Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
Odległości między portamiOdległości między portami
Trasy rzeczneTrasy rzeczne
Porty rzecznePorty rzeczne
NawigacjaNawigacja
na Odrze
na Warcie
Regulacje prawne<br> i opracowaniaRegulacje prawne
i opracowania
 


  Przepisy i regulacje prawne

Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego.
Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy sposób klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, podział śródlądowych dróg wodnych na klasy, śródlądowe drogi wodne o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, warunki eksploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas śródlądowych dróg wodnych.
Rozporządzenie w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych.
Rozporządzenie w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej. Dokument zawiera wzór świadectwa pomiarowego statku żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych.
Rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Dokument zawiera 113 stron.
Rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
Rozporządzenie w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.
Ustawa regulujegospodarowanie wodamizgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.
Obwieszczenie dotyczy stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2005 r.
Dokument dotyczy wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej oraz dokumentowania jego wyników, jak również warunki wydawania świadectw wzorcowania zbiorników statków i nakładania cech zabezpieczających.
Dokument zawiera 18 stron i obejmuje zagadniena m.in. takie jak: Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE, Stan sektora żeglugi śródlądowej w Polsce, Sytuacja armatorów itp.


 
Żegluga Śródlądowa | Odległości między portami | Trasy rzeczne | Porty rzeczne | Nawigacja na Odrze | Nawigacja na Warcie | Regulacje prawne
Strona Główna | Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl